PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH MIỆN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 24 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai05:23:12 http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai05:16:34 http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai04:38:38 http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
4Khách vãng lai04:31:58 http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
5Khách vãng lai04:05:01 http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=24326
6Khách vãng lai03:50:28 http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=24334
7Khách vãng lai03:35:10 http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn/Default.aspx
8Khách vãng lai02:54:12 http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNV-00454
9Khách vãng lai01:55:28 http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
10Khách vãng lai01:38:16 http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
11Khách vãng lai01:15:52 http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNV-00465
12Khách vãng lai00:47:50 http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=332
24 1 2019