PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH MIỆN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai09:49:43 http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai09:42:51 http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai09:22:14 http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
4Khách vãng lai09:16:34 http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNV-00457
5Phạm Thị Tươi09:01:35 http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
6Phạm Thị Tươi09:00:30 http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
7Phạm Thị Tươi09:00:08 http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
8Phạm Thị Tươi09:00:01 http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn/Default.aspx
9Phạm Thị Tươi08:50:49 http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
10Phạm Thị Tươi08:50:21 http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
11Phạm Thị Tươi08:50:10 http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
12Phạm Thị Tươi08:49:57 http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
13Khách vãng lai08:49:21 http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
14Khách vãng lai08:37:39 http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phieu_yeu_cau_muon_1.aspx
15Khách vãng lai08:32:16 http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNV-00466
16Trần Nhung07:46:26 http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
17Trần Nhung07:46:17 http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn/default.aspx
18Khách vãng lai07:46:06 http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn/login.aspx
19Khách vãng lai07:45:59 http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn/Default.aspx
20Khách vãng lai07:45:59 http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn/Default.aspx
21Lê Thị Vân06:16:27 http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
22Khách vãng lai06:16:08 http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
23Lê Thị Vân06:09:07 http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
24Khách vãng lai06:08:24 http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
25Khách vãng lai05:31:44 http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn/Default.aspx
26Khách vãng lai04:13:42 http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=24335
27Khách vãng lai03:29:36 http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNV-00452
28Khách vãng lai03:07:18 http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
29Khách vãng lai01:49:47 http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
30Khách vãng lai00:29:24 http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
31Khách vãng lai00:26:24 http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn/Default.aspx
14 11 2018